Malayalam

കറങ്ങുന്ന യന്ത്രത്തില്‍ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള ഉപായം

കറങ്ങുന്ന യന്ത്രത്തില്‍ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള ഉപായം

Malayalam
Updates from : Janmabhoomi : (അധ്യായം 18- ശ്ലോകം 62) ഭാരതഃ തമേവ ശരണം ഗച്ഛ! ഭാരതഃ - എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത ഇതാണ്. നീ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ വംശത്തിലാണല്ലോ ജനിച്ചത്. ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിച്ച്, നിന്റെ കീര്‍ത്തി വര്‍ധിപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഉചിതമായ കര്‍മം. തമേവ- സര്‍വഭൂതങ്ങളെയും കറക്കുന്ന മായയുടെ നിയന്താവായവനും വാത്സല്യത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും നിധിയും, നിന്റെ സാരഥ്യം സ്വീകരിച്ച് നിന്റെ ഹിതം മാത്രം(ഇഷ്ടമല്ല)- ചെയ്യുവാന്‍ ആഗ്രഹിച്ച് നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആ ഈശ്വരനെ- ഈ കൃഷ്ണനെ സര്‍വഭാവേന ശരണംപ്രാപിക്കൂ! തന്റെ സ്വകര്‍മാ നുഷ്ഠാനം ഭഗവാന്ന് ആരാധനയായി തന്നെ ചെയ്യാന്‍ തയാറാവണം. ഭഗവാനും അന്തര്യാമിയുമായ ഞാന്‍ തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന ഭാവം സ്ഥിരമാവണം. എല്ലായിടത്തും സര്‍വേശ്വരനായ താന്‍ തന്നെയാണ് എന്ന ബുദ്ധിയുറയ്ക്കണം- ഇതാണ് ''സര്‍വ ഭാവേന''- എന്ന പദംകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത
ഭാരതീയരുടെ ഈശ്വരദര്‍ശന ശാസ്ത്രം

ഭാരതീയരുടെ ഈശ്വരദര്‍ശന ശാസ്ത്രം

Malayalam
Updates from : Janmabhumi : സനാതനധര്‍മ്മത്തെ മറ്റൊരു മതവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധ്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മീയതയുടെയും ഈശ്വരവിശകലനത്തിന്റെയും കാര്യത്തില്‍. മറ്റെല്ലാ വൈദേശിക മതങ്ങള്‍ക്കും ഒരൊറ്റദൈവം, ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം, ഒരൊറ്റ പന്ഥാവ്. ഇവ നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഭാരതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി വിവരിച്ചതില്‍ നിന്നും ഈ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ ഈശ്വരസങ്കല്‍പവും ഭാരതീയ പ്രത്യേകതകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്. വ്യക്തികളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിന്റെ കഴിവും, അനുഭൂതിയുടെ നിലവാരവും, അറിവിന്റെ അഗാധതയും ജ്ഞാനവിജ്ഞാനശാഖകളുെട പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനവും അനുസരിച്ചാണല്ലോ നാം ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളോട് വിവരിക്കുന്നത്. ഒരേ വിഷയം ലോവര്‍ പ്രൈമറി, ഹൈസ്‌കൂള്‍, ഗ്രാജ്വേഷന്‍, ഡോക്ടറേറ്റ് എന്നീ നിലവാരത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട് വ്യത്യസ്ത രീതിയില്‍ വിവരിക്കുന്ന അതേ മാര്‍ഗ്ഗമാണ് ഭാ
ലോകമൊരു കണ്ണാടി

ലോകമൊരു കണ്ണാടി

Malayalam
Updates from : Janmabhumi : മക്കളേ, നമ്മളില്‍ അധികംപേരും മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് സ്‌നേഹവും കാരുണ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാല്‍, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും നമ്മളില്‍നിന്ന് സ്‌നേഹവും കാരുണ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം നമ്മള്‍ ചിന്തിക്കാറില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ നന്നായതിനുശേഷം ഞാന്‍ നന്നാകാം എന്നു ചിന്തിക്കുന്നതിനു പകരം നമ്മള്‍ ആദ്യം നന്നാകാന്‍ ശ്രമിക്കണം. നമ്മളില്‍ മാറ്റമുണ്ടായാല്‍ അതു മറ്റുള്ളവരിലും പ്രതിഫലിക്കും. ഈ ലോകം ഒരു കണ്ണാടിപോലെയാണ്. കണ്ണാടിയുടെ മുന്നില്‍ നമ്മള്‍ എന്തുകാട്ടിയാലും അതേപോലെ കണ്ണാടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. നമ്മള്‍ ലോകത്തിനു നല്‍കുന്നതു മാത്രമേ തിരികെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എപ്പോഴും ഓര്‍ക്കണം. നമ്മള്‍ ലോകത്തിനു നന്മ ചെയ്താല്‍ ഇന്നല്ലെങ്കില്‍ നാളെ ലോകത്തില്‍ നിന്നും നന്മ തിരിച്ചുകിട്ടും. അതുപോലെ തിന്മയ്ക്കു പകരം തിന്മയും. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഒരു
ViBESolutions (P) Ltd | Technopark Campus| Thiruvananthapuram, Kerala 695581 | www.vibesolution.com | Designed by Vibesolutions.